MOU Jurusan Manajemen Keuangan Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Silaturahmi dan Penandatanganan Kerja Sama (MOU) Jurusan Manajemen Keuangan Syariah antara IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (16 Desember 2019)